Vienna

Romeinse plaatsen > Narbonensis > Vienna


Vienne deden we aan tijdens een fietstocht begin tachtiger jaren van Straatsburg naar Carcassone. In vier weken pendelden we zo'n veertienhonderd kilometer weg. Het hele Rhone dal hebben we gevolgd. Het lijkt redelijk zwaar maar gemiddeld en stroomafwaarts valt het mee, hoewel we af en toe ook flink hebben moeten klimmen om een waterscheiding te passeren.

Vienne (Vienna) was een grote plaats in de Romeinse tijd en we vonden er behoorlijk wat overblijfselen uit die tijd. Vienne heeft met Nîmes één van de mooiste Romeinse tempels van Frankrijk. Die van Nïmes is groter, maar deze is minstens zo mooi en volgens de strenge principes van Vitruvius gebouwd. De tempel is gewijd aan keizer Augustus en zijn vrouw Livia.

Het Romeinse theater uit de eerste eeuw is indrukwekkend en gebouwd tegen een heuvel. Het heeft een diameter van ruim honderddertig meter en kon dertieneneenhalfduizend toeschouwers bevatten.

We zagen er onze eerste Romeinse weg in een park naast de resten van een tempel, die gewijd was aan Cybele. De Romeinen vereerden haar als een vruchtbaarheidsgodin.Voor de erdedienst van Cybele hadden priesters, om priester te mogen zijn, zichzelf moeten castreren. Zij kleedden zich in vrouwenkleren en namen een vrouwelijke identiteit aan.

Ovidius (43-17 na Christus) drijft er in 'Ars Amandi' de spot mee, als hij tips voor een verzorgd uiterlijk geeft om een vrouw te veroveren. Het moet er allemaal goed uitzien, maar teveel vrouwelijkheid is ook weer niet de bedoeling.

"Wil liever niet je haar friseren met een krultang,
  je benen scheren met een puimsteenschrapper, nee,
  laat dat maar over aan die lui van Cybele
  die Phrygisch jubelend hun Godenmoeder eren." 

Link: Vienna

Theater_thumb.jpg

Romeinse_weg.jpg

Tempel_Augustus_en_Livia_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter