Nehalennia

Romeinse plaatsen > Germania Inferior > Nehalennia


Bij Domburg en Colijnsplaat zijn honderden votiefaltaren, gewijd aan de inheemse Gallische godin Nehalennia. Op Colijnsplaats heeft men vlakbij de visafslag een reconstructie gebouwd. 


Behalve in Zeeland zijn ook in Keulen altaren gevonden die gewijd waren aan Nehalennia. Dat in de buurt van Domburg tempels lagen, werd al in 1647 duidelijk toen er op het strand de fundamenten van een tempeltje van vier bij vier meter gevonden zijn. Sindsdien zijn er honderden van die altaren, grote brokken tufsteen en duizenden Romeinse dakpannen opgevist.

Van een drietal dedicanten - veelal romeinse burgers of vrijgelatenen - weten we dat ze handelden in de vermaarde vissaus of allec. Het RMO in Leiden heeft een prachtige verzameling altaren. 

Link: Nehalennia


Nehalennia_tempel.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter