Briga

Romeinse plaatsen > Lugdunensis > Briga


In de zomer van 2020 waren we weer voor enkele weken in ons huis in Frankrijk. Ik had gehoord dat in de buurt van EU een grote Romeinse stad was gevonden. Het kostte ons enige moeite de site te vinden. Maar toen we na enig zoeken op een grote open plek in het Bois l'Abbé kwamen, ontvouwde zich voor ons een prachtige opgraving. Er stonden wat tentjes van vrijwilligers, die de professionele archeologen hielpen bij het blootleggen van de resten. Een van hen was zo vriendelijk ons over het hele terrein rond te leiden.

Briga is waarschijnlijk van Keltisch oorsprong en ontstaan in de tweede eeuw voor Christus. Caesar heeft hier tijdens zijn Gallische campagnes ongetwijfeld rondgezworven.

De Romeinen hebben vanaf de eerste eeuw de stad steeds verder ontwikkeld. De opgraving wordt gedomineerd door een groot heiligdom en een basilica. Om de grote tempel stonden verschillende kleinere fana of gallisch-romeinse tempeltjes. De plek was gewijd aan oppergod Jupiter, maar de vondst van een klein Mercuriusbeeldje van bijna dertig centimeter duidt erop dat ook Mercurius hier aanbeden werd. Bij de basilica is een plaquette gevonden, waarop de tempel in naam van Keizer Augustus gewijd is aan beide goden. Dat Mercurius hier vereerd werd, is op zich ook niet verwonderlijk omdat Briga een belangrijk handelscentrum was. Handelaren troffen zich in de basilica om zaken te doen. 

Er is een wijk opgegraven waar gevestige ambachtslieden aardewerk produceerden. Op het hoogtepunt van haar bestaan in de tweede eeuw leefden in Briga meer dan vijftienduizend mensen. 

Link: Briga

Briga_4.jpg

Briga_2.jpg

Briga_5.jpg

Briga_1.JPG

Briga_3.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter