Ostia Antica

Romeinse plaatsen > Italia > Ostia Antica


Ostia is goed bereikbaar vanuit Rome met de trein en je kunt er een hele dag doorbrengen. Je krijgt er een beter beeld van het Romeinse leven dan in Rome zelf omdat het stadje in zijn geheel in uitgegraven. Ostia en Rome bezochten we in 1987. Mijn vrouw was in verwachting van onze eerste, zodat de geplande reis door de VS niet door kon gaan. We besloten zes dagen naar Rome te gaan.

Het moet in Ostia de ganse dag een hels lawaai geweest zijn van de ratelende karren. Ostia was de haven van Rome. Naar Ostia brachten de Romeinse kapiteins de levensmiddelen die Rome in stand hielden. Graan uit Egypte, in glazen potten geconserveerde vis uit de visfabrieken uit Marokko, olijfolie uit Griekenland en honing van Kreta.

In Ostia zie je nog de pakhuizen (horrea) van drie of vier verdiepingen waarin de goederen werden opgeslagen. Er zijn de woonkazernes van de havenarbeiders. Maar blijkbaar was Ostia ook een plaats met theaters, badhuizen en huizen van plezier voor de scheepsbemanningen. Er moeten prachtige huizen voor de verladers geweest zijn, getuige de vele mozaïeken.

Een koopvaardijschip kon zowel geroeid worden als bezeild. Het aantal roeiers varieerde van zes tot vijftig. Het aantal masten was maximaal drie. De Romeinse koopvaardij vervoerde alles wat men maar bedenken. De belangrijkste transporten bestonden uit graan en passagiers. Maar ook tijgers en olifanten voor de spelen werden per schip aangevoerd. De graanschepen hadden tot de vijfde eeuw voor Christus een tonnage van honderd tot honderdvijftig ton. Na die periode zien we uitschieters van driehonderdvijftig tot vijfhonderd ton. 

In de derde eeuw voor Christus werd in Alexandrië een driedekker gebouwd om graan naar Rome te kunnen vervoeren. 
In een verslag van ene Moschion wordt verhaald over een kolossaal schip dat Hiero II van Syracus liet bouwen rond 240 voor Christus. Op haar maiden voyage werd het schip geladen met zestigduizend maten graan,  tienduizend flessen gezouten vis, twintigduizend talenten wol en twintigduizend talenten van andere producten. Casson berekent de tonnage van dat schip tussen de 3650 en 4200 ton. De maten waarmee hij rekent zijn medimni voor de maten (veertig kilogram), flessen van vijftig kilo per stuk. 
Het waren over het algemeen brede schepen, in ieder geval breder dan de oorlogsschepen, waarvan de triremen de bekendste vertegenwoordigers zijn. Deze moesten immers snel wendbaar. 

De plattegrond van Ostia is klassiek en je krijgt er een goede indruk hoe het leven er geweest moet. Niet zo veel verschillend als moderne havens als Rotterdam, Antwerpen en Sjanghai denk ik wel eens. 

Link: 
Ostia Antica
Animatie

Mozaiek_Ostia_thumb.jpg

Romeinse_weg_Ostia_thumb.jpg

Tempel_Ostia_thumb.jpg

Theater_Ostia_thumb.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter