Banna

Romeinse plaatsen > Brittania > Banna


Het was er wat miezerig weer toen ik fort Birdoswald binnenliep na  kilometers langs de oorspronkelijke muur gelopen te hebben.

Birdoswald of Banna zoals het bij de Romeinen heette, ligt op een uiterst strategisch punt aan de muur. Het geeft een goed overzicht in alle richtingen. Banna zou 'hoorn' of 'piek' betekenen.

Het fort meet 176 bij 122 meter en heeft daarmee een oppervlakte van ruim twee hectares. Ten oosten en westen van het fort lagen de gebouwen van een civiele nederzetting, die groter dan het fort zelf geweest is. Het waren huizen en werkplaatsen, die aan de westelijke kant met de korte kant naar de weg waren gericht. De gebouwen zijn over het algemeen opgetrokken van hout op een stenen fundering.

In 1961 heeft men ook de begraafplaats gevonden. Een grafsteen getuigt van de dood van G. Cossutius Saturninus, een soldaat van het Zesde Legioen, die geboren was in Hippo Regius. Dat sommige soldaten ook een gezin hadden, blijkt uit een grafsteen voor de zoon van tribuun Aurelius Julianus, die stierf op de leeftijd van één jaar en vijf dagen

Van 205 tot 208 was in Banna het eerste cohort Thraciërs van Hadrianus gelegerd. Zij hebben onder gouverneur Alfenus Senecio het grote graanpakhuis gebouwd. Van dit cohort zijn meer dan twintig wij-altaren gevonden. Daarop herinnert een gekromd Daciaans zwaard aan de oorsprong van deze legereenheid. 

In Banna zijn leren restanten va Romeinse legertenten opgegraven, waardoor wij nu weten hoe die eruit gezien hebben. In Banna zijn trouwens meer interessante vondsten gedaan. Twee muntschatten van twintig en dertig denarii uit de tijd van Hadrianus, een beeld van de Godin Fortuna, een verguld bronzen beeld van Hercules en een reliëf waarop zowel Hercules als Zeus zijn afgebeeld.

Het fort had een badhuis en het fort is waarschijnlijk tot het einde van de vierde eeuw gebruikt.

Karl Baedeker vermeldt in zijn reisgids Great Britain (1901) Birdoswald.

Link: Banna

Banna_1.jpg

Banna_4.jpg

Banna_3.jpg

Banna_2.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter