Catualium

Romeinse plaatsen > Germania Inferior > Catualium


Aan de andere kant van de Maas ligt Heel. In de omgeving van Heel liggen enkele Romeinse resten.

Op de Peutingerkaart ligt Heel of Catualium aan de Romeinse weg van Traiectum naar Noviomagus. Catualium was een statio; het adminstratieve centrum van de streek, waar de tiendbelastingen in pakhuizen (horrea) werden opgeslagen. In veroverde gebieden gaven de Romeinen het land dat ager publicus geworden was - soms onder tiendplichtigheid - terug aan de oorspronkelijke eigenaren. Van die agri decumanum leverden deze boeren dan een tiende deel van hun graanoogst aan belastingpachters. Van deze frumentum decumanum voedden zich de soldaten, die overal in Gallia en Germania waren gelegerd. Maar in tijden van nood moesten ze nog een tiende leveren. Deze frumentum emptum kregen ze wel betaald.

Noordelijk van Catualium ligt bij Baexem een tumulus, die met bomen begroeid is. Aan de overkant van de Maas staat in Grevenbicht weer de Romeinse put, die jarenlang op het plein van het RMO in Leiden heeft gestaan. Grevenbicht heeft ook een tumulus.

Bij Stramproij heeft men een Romeinse brug gereconstrueerd. 

Link: Catualium

ab_tumulus_grevenbicht.jpg

ac_Romeinse_put-Grevenbicht.jpg

brug_stramproij.jpg

aa_tumulus_baexem.jpg

 

Content © Sierd de Jong - Fotografie Margriet Stemerding - Webdesign © Bastiaan de Jong    Site Meter